1. Osnovne določbe

1.1. Upravljavec osebnih podatkov v skladu s členom 4(7) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR) je družba Nisen s.r.o., mat. št. 04891520, s sedežem U Hřebčince 2635, 397 01 Písek, Češka republika (v nadaljevanju: správce).

1.2. Osebni podatki vključujejo ime in priimek, e-poštni naslov, telefonsko številko, naslov za izstavitev računov, naslov za dostavo, ime podjetja, identifikacijsko številko in davčno številko fizične ali pravne osebe, ki opravlja dejavnost, naslov IP in piškotke.

1.3. Upravljavec ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.


2. Viri in kategorije obdelanih osebnih podatkov

2.1. Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste mu jih posredovali, ali osebne podatke, ki jih je upravljavec pridobil na podlagi izpolnitve vašega naročila.

2.2. Upravljavec obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe.


3. Zakoniti razlog in namen obdelave osebnih podatkov

3.1. Zakoniti razlog za obdelavo osebnih podatkov je

  • izvajanje pogodbe med vami in upravljavcem v skladu s členom 6(1)(b) SUVP,
  • zakoniti interes upravljavca za zagotavljanje neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje komercialnih sporočil in novic) v skladu s členom 6(1)(f) SUVP.

3.2. Namen obdelave osebnih podatkov je obdelati vaše naročilo ter uveljavljati pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem; pri oddaji naročila se zahtevajo osebni podatki, ki so potrebni za uspešno izvedbo naročila (ime in naslov, kontakt), zagotovitev osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izvajanje pogodbe, brez zagotovitve osebnih podatkov ni mogoče skleniti pogodbe ali jo s strani upravljavca izvajati.

3.3. Upravljavec ne sprejema samodejnih individualnih odločitev v smislu člena 22 SUVP.


4. Obdobje hrambe podatkov

4.1. Upravljavec hrani osebne podatke za obdobje, ki je potrebno za uveljavljanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem ter za uveljavljanje zahtevkov iz teh pogodbenih razmerij (15 let od prenehanja pogodbenega razmerja).

4.2. Po izteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke izbriše.


5. Prejemniki osebnih podatkov (podizvajalci upravljavca)

5.1. Prejemniki osebnih podatkov so osebe,

  • ki sodelujejo pri dobavi blaga / storitev / izvajanju plačil po pogodbi,
  • ki zagotavljajo storitve upravljanja e-trgovine in drugih storitev v zvezi z delovanjem e-trgovine,
  • zagotavljanje marketinških storitev.

5.2. Upravljavec osebnih podatkov ne namerava prenesti v tretjo državo (državo zunaj EU) ali mednarodno organizacijo.


6. Vaše pravice

6.1. V skladu z GDPR imate

  • pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov v skladu s členom 15 GDPR,
  • pravico do popravka osebnih podatkov v skladu s členom 16 GDPR ali omejitve obdelave v skladu s členom 18 GDPR,
  • pravico do izbrisa osebnih podatkov v skladu s členom 17 GDPR,
  • pravico do ugovora obdelavi v skladu s členom 21 GDPR in
  • pravica do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 GDPR.

6.2. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo osebnih podatkov, če menite, da je bila kršena vaša pravica do varstva osebnih podatkov.


7. Pogoji za varnost osebnih podatkov

7.1. Upravljavec izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov.

7.2. Upravljavec je sprejel tehnične ukrepe za varnost shranjevanja podatkov in osebnih podatkov v papirni obliki, zlasti zaščito z geslom in šifriranje (SSL).

7.3. Upravljavec izjavlja, da imajo do osebnih podatkov dostop samo osebe, ki jih pooblasti.


8. Končne določbe

8.1. Z oddajo naročila prek spletnega obrazca za naročilo potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji politike zasebnosti in da jo v celoti sprejemate.

8.2. Upravitelj lahko te pogoje spremeni. Novo različico politike zasebnosti bo objavil na svojem spletnem mestu, prav tako pa vam bo novo različico politike zasebnosti poslal na elektronski naslov, ki ste ga posredovali upravljavcu.

8.3. Ta politika začne veljati 1. 9. 2023.


9. PDF različica

Politika varstva osebnih podatkov.